Piotrków. Obiad wystygł

Najważniejszym punktem zawieszonej 25 maja 2016 r., XXIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego miało być podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

Przed głosowaniem zamierzano zaprezentować opinie: Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Urzędu Miasta oraz komisji stałych rady miasta, a także zezwolić na dyskusję z udziałem wszystkich radnych. Posiadająca przewagę głosów rządząca koalicja nie mogła oczekiwać innego wyniku, niż uchwalenie absolutorium dla Chojniaka.

Otrzymaliśmy informację, że po zakończeniu obrad gminnego parlamentu w restauracji usytuowanej w budynku OSiR w Alejach 3 Maja miał odbyć się uroczysty obiad, wydany przez prezydenta miasta na cześć lojalnych radnych z ugrupowania „Razem dla Piotrkowa” i SLD. Niestety, plany gastronomiczne pokrzyżował radny Jan Dziemdziora przechodząc do opozycji.

→ (mb)

26.05.2016

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.