81. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę 1-2 lipca 2018 r.

Pielgrzymka odbywała się pod hasłem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestniczyło w niej około 7 tysięcy pątników.

Program tegorocznego wydarzenia był bardzo bogaty. 1 lipca nauczyciele z całego kraju mogli wziąć udział w sympozjum pt. „Służba Bogu i Ojczyźnie – szczytową postawą racjonalności człowieka na przykładzie kilku Polaków z kręgu nauki, wiary i kultury polskiej”, referowanym przez filozofa ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza (KUL Lublin).

Kliknij, aby powiększyć.

Ksiądz profesor podkreślił, że 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skłania nas do pogłębionej refleksji nad patriotyzmem i jego nieprzemijającą wartością. Przypomniał między innymi nieprzemijające słowa poety  Cypriana Norwida, który patriotyzm nazwał „cudem”, do którego inspiruje nas tworzenie prawdziwego Narodu i prawdziwej Ojczyzny.

Ks. profesor przypomniał, że nowożytne rewolucje jak np. francuska czy rewolucje socjalistyczno-komunistyczne, nazistowskie i neolewackie są wystąpieniami przeciwko Bogu, narodowi i państwu. Globalizacja zabija tożsamość narodową.

Wystąpienie prof. Guza zostało przez zgromadzonych nagrodzone burzą oklasków. Jeszcze po jego zakończeniu w kuluarach trwały dyskusje na temat głębokich i wartościowych myśli w nim zawartych.

W poniedziałek 2 lipca na błoniach jasnogórskiego klasztoru odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Henryk Tomasik, ordynariusza diecezji radomskiej.

W homilii ks. biskup zaznaczył, że w kontekście ciągłych zmian społeczno-kulturowych szczególnie ważne zadania stoją przed pedagogami, do których zadań należy m. in. krzewienie patriotyzmu, budowanie szacunku dla wartości chrześcijańskich, a także nieustanną walkę o suwerenność kraju.

Tego dnia wystąpił również wybitny historyk prof. dr hab. Andrzej Nowak z UJ w Krakowie z wykładem pt. „Jak walczyć o niepodległość i jak ją budować? Doświadczenia polskiej historii”, w którym przybliżył, odnosząc się do dziejów naszego kraju, zmagania Polaków o odzyskanie niepodległości.

Tegoroczna Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, oprócz strony duchowej, miała ważne znaczenie poznawcze i patriotyczne.

→ (mj)

3.07.2018

• grafika: organizatorzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.