Prawo powinno być stabilne. Sędzia Tomasz Marczyński w rozmowie z „Gazetą Trybunalską”

Od trzech lat wymiar sprawiedliwości wywołuje wśród społeczeństwa skrajne emocje, a sędziowie są, bodaj, najczęściej ocenianą grupą zawodową. Wszystko za sprawą zmian w ustawach dotyczących Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i kodeksów prawnych.

Jak cała ta sytuacja jest postrzegana oczami sędziego, dowiemy się z kolejnej rozmowy przygotowanej przez „Gazetę Trybunalską”; jej bohaterem jest sędzia rodzinny Tomasz Marczyński z Sądu Rejonowego w Bełchatowie, pełniący jednocześnie funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu zarejestrowanego 26 listopada 2018 r.

 

Tomasz Marczyński – ur. w 1968 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaraz po studiach, w 1994 roku, trafił na aplikację sędziowską do Sądu Okręgowego w Piotrkowie. Trzy lata później został asesorem w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bełchatowie, gdzie orzeka do chwili obecnej. W 2008 r. wstąpił do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, był członkiem Komisji Rewizyjnej, członkiem zarządu, a od 2016 r. jest jego wiceprezesem. Żonaty, jedno dziecko – córka, studentka psychologii, żona jest również sędzią, orzeka w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Piotrkowie. W czasie wolnym uprawia żeglarstwo, najczęściej pływa po Zalewie Wiślanym i Bałtyku.

→ (mb)

27.11.2018

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

 

6 Replies to “Prawo powinno być stabilne. Sędzia Tomasz Marczyński w rozmowie z „Gazetą Trybunalską”

 1. Tak stabilnie i prawnie orzekł horrendalne alimenty w stosunku do mojej osoby, że jak do tej pory syn spędzał ze mną wszystkie wakacje, ferie, święta B.N i Wielkanocne, tak teraz siedzi w domu zgodnie z dobrem małoletniego bo matka nie kwapi się by go gdziekolwiek zabierać. Brawo Panie Sądzio Polityku!!!

 2. Sędzia w stowarzyszeniu? Powinien być absolutny zakaz.
  W statucie tego stowarzyszenia są takie kwiatki.
  § 14.
  1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
  1) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
  2) podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
  ——- A gdzie niezawisłość sędziego?

  § 16.
  1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1) przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  2) czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  —— Sędzia z obowiązkami wobec stowarzyszenia? Ciekawe.

  —— I jeszcze wcześniejszy paragraf
  § 6.
  1. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, która nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia, a także inną nieodpłatną działalność zmierzającą do realizacji celów statutowych, nie będącą działalnością pożytku publicznego.
  ——– Historia świata zna wiele przykładów i dowodzi, że tam gdzie są pieniądze, tam są nieczyste interesy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.