Piotrków. Radni zdecydują o zakazie palenia w parkach

22 listopada tego roku w notatce “Piotrków. Koniec z paleniem w parku?” poinformowaliśmy o wpłynięciu do Do Rady Miasta Piotrkowa wniosku od mieszkańca Piotrkowa, w którym domaga się wprowadzenia zakazu palenia tytoniu na terenie parku miejskiego im. ks. Poniatowskiego.

6 grudnia wniosek trafił pod obrady Komisji Petycji, Skarg i Wniosków Rady Miasta. Taką możliwość wprowadzenia zmian w regulaminach dotyczących zasad korzystania z parków, skwerów i placów zabaw należących do Miasta, określonych w załącznikach do uchwały Nr XIX/269/16 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 2 marca 2016 r. – daje radzie gminy przepis zawarty w art. 5 ust.4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55) ze zm. Dz.U. z dnia 12 listopada 2019 r. poz. 2182):

Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust.1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.

Do tej pory w obowiązujących regulaminach określających zasady korzystania z piotrkowskich parków nie miał zastosowania zakaz palenia tytoniu i e-papierosów. Radni z Komisji PSiW postanowili rozszerzyć zakaz palenia o pozostałe dwa parki a mianowicie: park Belzacki i park 2000 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ku zdziwieniu składającego wniosek, nie pozbawiono nałogowych palaczy, a w szczególności młodzieży szkolnej (niekoniecznie 18+) możliwości zatruwania się dymem tytoniowym i parą wodną z e-papierosów. We wszystkich bowiem parkach miejskich w Piotrkowie zdaniem radnych z Komisji PSiW, powinny zostać wyznaczone miejsca tzw. „Strefy”, gdzie można będzie sobie legalnie, bez narażania się na 500 zł mandat karny, popalić, nie zatruwając przy tym osób niepalących przebywających w miejskich parkach.

Wniosek mieszkańca ma teraz trafić pod obrady Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych (zdrowie) oraz do Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego (zaśmiecanie). Po zaopiniowaniu zostanie on poddany pod obrady na sesji rady miasta w formie uchwały.

Czasu nie zostało zbyt wiele, albowiem znowelizowane przepisy określone w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zostały opublikowane w dzienniku Ustaw w dniu 12 listopada 2019 r. i wchodzą w życie po 3 miesiącach od opublikowania tzw. vacatio legis.

→ (cgt)

9.12.2019

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• czytaj także: > “Piotrków. Koniec z paleniem w parku?”

 

One Reply to “Piotrków. Radni zdecydują o zakazie palenia w parkach”

  1. I słusznie. Aż dziw bierze, że do tej pory rajcy miejscy włącznie z prezydentem Krzysztofem Chojniakiem nie zareagowali i nie wprowadzili zakazu palenia tytoniu i e-papierosów w przestrzeni publicznej w miejskim parku im. ks. Józefa Poniatowskiego i św. Jana Pawła II.
    Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) bije na alarm! – e-papierosy nie dla młodzieży!
    W Polsce do tej pory rynek e-papierosów nie był uregulowany. Łatwy dostęp dla nieletnich i brak zakazu palenia w przestrzeni publicznej spowodował przeogromny wpływ na wysoką konsumpcję e-papierosów. Według danych statystycznych od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Każdy kto pali tradycyjne papierosy czy e-papierosy zwiększa ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, nowotwory tchawicy, jamy ustnej, gardła, pęcherza, nerek, a przede wszystkim raka płuc.
    Elektroniczne zamienniki tradycyjnych wyrobów tytoniowych są szkodliwe dla dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży. E-papierosy znacznie szybciej uzależniają, co wyroby tytoniowe.
    (cgt)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.