Piotrków. Gdzie zgłaszać wykroczenia drogowe?

Portal “Gazeta Trybunalska” regularnie otrzymuje od czytelników zdjęcia dokumentujące rozmaite występki. Wśród nich największą grupę stanowią wykroczenia drogowe.

Ponieważ “GT” nie posiada narzędzi dyscyplinujących osoby niestosujące się do przepisów ruchu drogowego prosimy o przesyłanie materiałów dowodowych bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie na adres e-mail: komendant@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl lub pocztą tradycyjną: Komenda Miejska Policji, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 30/38, albo na specjalny adres e-mail Komendy Wojewódzkiej w Łodzi: stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl.

Pamiętać należy o podaniu rodzaju wykroczenia, daty, godziny i miejsca oraz danych dotyczące pojazdu: numeru rejestracyjnego, marki. Jeśli widzieliśmy kierowcę warto dodać np.: mężczyzna, lat około 40, szczupły, wysoki, z wąsami, co ułatwi funkcjonariuszom ustalenie sprawcy.

Prawidłowo opisane zdjęcie lub film video powinien wyglądać tak:

Kliknij, aby powiększyć.

Co bardzo ważne: nie bójmy się reagować, nie starajmy się nie dostrzegać, bo często od naszej postawy zależy bezpieczeństwo, zdrowie, życie innych uczestników ruchu. W społeczeństwie postsocjalistycznym pokutuje stereotyp, że zgłaszanie wykroczeń i przestępstw do odpowiednich organów nosi znamiona donosicielstwa, które było rozpowszechnione w poprzednim systemie. Nie ma nic mylnego: zawiadomienia składane policji, to wyraz obywatelskiej odpowiedzialności i czujności w myśl zasady: Widzisz? Reagujesz!

→ (mb)

2.06.2021

• foto: Grzegorz / Gazeta Trybunalska

• więcej o bezpieczeństwie w ruchu drogowym: > tutaj

 

2 Replies to “Piotrków. Gdzie zgłaszać wykroczenia drogowe?

  1. Instruktaż dla słabo wyedukowanych i doinformowanych wyborców PiS. Skarżenie jest grzechem nie tylko kościelnym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.