Kim są ludzie, którzy prowadzą po pijanemu?

Zdarzenie z udziałem aktora, reżysera, scenarzysty Jerzego Stuhra, do jakiego doszło w poniedziałek, 17 października br., w centrum Krakowa, gdy będąc pod wpływem alkoholu prowadził samochód i potrącił motocyklistę, wywołało falę dyskusji w polskich mediach.

Aktor nie zdobył się na odwagę i nie skomentował swojego występku osobiście, lecz za pośrednictwem profilu społecznościowego swojego syna Macieja przekazał następujące oświadczenie:

Szanowni Państwo!

Bardzo żałuję i przepraszam, że wczoraj podjąłem tę najgorszą w moim życiu decyzję o prowadzeniu samochodu. Deklaruję pełną współpracę z organami powołanymi do wyjaśnienia wczorajszego incydentu. Jednocześnie chciałem zapewnić, że wbrew doniesieniom medialnym, nie zbiegłem z miejsca zdarzenia, lecz zatrzymałem się na życzenie jego uczestnika i razem oczekiwaliśmy na przyjazd policji.

Z poważaniem,
Jerzy Stuhr

Wiele osób zadaje sobie pytanie: jak to możliwe, żeby 75-letni twórca i celebryta, będący od dawna w zainteresowaniu mediów, pozwalał sobie na tego typu wybryki zagrażające życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu drogowego? Przecież tacy ludzie, szczególnie, gdy mają za sobą wypowiedzi o charakterze umoralniającym i filozoficznym, winni być wzorem do naśladowania dla innych.

Monika Ucińska, Ewa Odachowska i Marta Dobrzyńska z Instytutu Transportu Samochodowego są autorkami opracowania pt. “Psychologiczne uwarunkowania prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu w kontekście teorii ryzyka”. W podsumowaniu do badań przeczytać autorki próbują odpowiedzieć na pytanie: kim są ludzie prowadzący pojazdy po spożyciu alkoholu:

Aspekt osobowościowy wskazuje, to osoby o specyficznym rysie temperamentalnym. Niskie wyniki na skalach Żwawości, Wytrzymałości, Aktywności oraz Wrażliwości Sensorycznej natomiast wysokie wyniki na skalach Perseweratywności oraz Reaktywności Emocjonalnej pozwalają sądzić, iż wiele z tych osób posiada strukturę temperamentu wskazującą na tzw. słaby typ układu nerwowego (melancholik w typologii temperamentu Pawłowa).

Powyższe potwierdzają również analizy wyników uzyskanych przy użyciu kwestionariusza temperamentu i osobowości EPQR. W badanej grupie zwraca uwagę wysoki poziom Neurotyzmu oraz Aprobaty Społecznej (Skala Kłamstwa) natomiast niskie wyniki na skali Ekstrawersji i Psychotyzmu.

Na szczególną uwagę zasługują wysokie wyniki w skali Neurotyzmu, co świadczyć może o niestabilności emocjonalnej, często o charakterze nerwicowym, obniżonej odporności na stres, czy skłonności do popadania w stany lękowe. Wielu badaczy wskazuje na silny związek pomiędzy neurotycznością a skłonnością do uzależnień, wydaje się zatem, iż również w tym przypadku hipoteza ta się potwierdza. Z jednej strony przyczyny wsiadania za kierownicę pod wpływem alkoholu mogą mieć swoje podłoże osobowościowotemperamentalne, z drugiej strony mogą również być potęgowane przez niewiedzę na temat ryzyka, jakie niesie za sobą tego rodzaju działanie. Wydaje się zatem, iż osoby takie prowadzenia pojazdu po alkoholu nie traktują w kategorii dostarczania sobie stymulacji. Mając przekonanie o kontroli ryzyka („jestem dobrym kierowcą, alkohol tego nie zmieni”; ja po alkoholu jeżdżę i tak lepiej niż niejeden na trzeźwo”) podejmują tego typu działania.

Dodatkowo niska świadomość odnośnie wpływu alkoholu na organizm człowieka (przeciętny kierowca nie wie, w jaki sposób działa on na organizm, jak wpływa na percepcję, reakcje, zdolność postrzegania rzeczywistości, a nawet ocenę odległości; ludzie nie orientują się, w jakim czasie wypity alkohol rozłoży się w organizmie i po jakim czasie od spożycia można usiąść za kierownicą), jak również brak asertywności w zakresie odmawiania otoczeniu spożywania alkoholu w sytuacji, gdy ma się prowadzić pojazd, mogą wzmagać tego typu zachowanie.

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu wskazuje na brak dojrzałości społecznej przejawiającej się w lekceważeniu norm i poszanowaniu prawa. Wiele z zatrzymywanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to osoby uzależnione od alkoholu (statystyki mówią nawet o ok. 30%), w stosunku do których należałoby podejmować odpowiednie działania terapeutyczne. Analizy wyników testów inteligencji i zdolności wykazały, że osoby badane ze względu na jazdę pod wpływem alkoholu uzyskują niskie wyniki w testach inteligencji (Test Matryc Ravena i Testy B) oraz najniższe wyniki w zakresie podzielności i przerzutności uwagi (Test tablic Poppelreutera).

W toku analiz dokonano również eksploracji w kontekście różnic pomiędzy badanymi grupami w zakresie wyników uzyskiwanych w badaniach aparaturowych. Najistotniejszym wynikiem uzyskanym dla opisywanej grupy osób są najniższe spośród porównywanych grup wyniki widzenia przy ograniczonym oświetleniu oraz wrażliwości na olśnienie. Połączenie tego faktu z jazdą po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu może być tragiczne w skutkach.

Wyniki badanej grupy pod względem czasów reakcji również znacząco różnią się od porównywanych grup. Najlepiej badani wypadają w reakcji na bodźce akustyczne oraz
w rozpiętości wyników na bodźce akustyczne natomiast zarówno czas reakcji jak i rozpiętość wyników uzyskanych na bodźce wzrokowe jest przeciętny lub wysoki, a co za tym idzie średni czas reakcji na wszystkie bodźce jest stosunkowo długi.

→ K. Kozielski

19.10.2022

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska, pixabay.com

• czytaj także: > “Pijany aktor potrącił motocyklistę i chciał odjechać z miejsca zdarzenia”

• o pijanych kierowcach (celebrytach) więcej: > tutaj

 

4 Replies to “Kim są ludzie, którzy prowadzą po pijanemu?

  1. Mam tylko jedno pytanie, kiedy pierwszy raz wsiadł po kielichu za kierownice ??

    Podobno alkoholicy nie czują czy są pijani czy nie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.