Kolejna zła wiadomość. Wzrost podatku od nieruchomości w 2024 roku

W miniony piątek Główny Urząd Statystyczny podał dane, które posłużą do obliczenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku wyniósł 115,0. Oznacza to wzrost cen o 15 proc. rok do roku.

Górne widełki stawek podatku podlegają corocznej waloryzacji o dane przekazywane przez GUS, a to oznacza, że w nowym roku stawka wzroście o 15%.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok wyniosą dla:

  • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni (w 2023 roku było to 1,16 zł),
  • budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2023 roku było to 28,78 zł).

W przypadku mieszkania obecna maksymalna stawka podatku od nieruchomości wynosi 1 zł za m2. W przyszłym roku wzrośnie więc do 1,15 zł.

O ostatecznej wysokości daniny zadecydują samorządy, lecz jest mało prawdopodobne, aby radni zdecydowali się na niższą stawkę. Przykładowo w Piotrkowie Trybunalskim w 2023 r. za 1 m kw. powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej opłata wynosi 28,78 zł i jest to górna granica. Zatem za 100 metrowy budynek trzeba zapłacić 2878 zł rocznie, a w 2024 r. będzie to już 3310 zł. Obecnie za 60 metrowe mieszkanie roczna stawka wynosi 60 zł, w 2024 r. opłata wzrośnie do 69 zł.

Wyższe stawki podatku będą miały przełożenie na wzrost cen produktów i usług. Szczególnie dotkliwe odczują to ośrodki o najniższym wskaźniku dochodu na jednego mieszkańca. Dla przypomnienia w 2022 r. średnie zarobki brutto w województwie łódzkim wyniosły 5 499 złotych, w Piotrkowie było to 5 333 zł. Tymczasem najniższe krajowe wynagrodzenie brutto zostało ustalone na poziomie 3.490 zł

→ oprac. (kk)

17.07.2023

• foto: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.