Jak długo żyje Polak?

Polak żyje przeciętnie 73 lata, a Polka 81 lat – wynika z najnowszego raportu przedstawionego przez Główny Urząd Statystyczny.

W przedmowie do 75. stronicowego opracowania pt. “Trwanie życia w 2022 r.”  przygotowanego przez zespół Departament Badań Demograficznych GUS pod kierunkiem Doroty Szałtys w składzie Maciej Potyra, Katarzyna Góral-Radziszewska, Kamil Waśkiewicz, Emilia Gawińska-Drużba czytamy m. in:

Niniejsza publikacja jest kolejną z serii opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczącą tablic trwania życia. Począwszy od lat 50., w odstępach co pięć lat, ukazywały się publikacje zawierające pełne tablice trwania życia. Równolegle, począwszy od wczesnych lat 70. – przy zastosowaniu innej metody – opracowywano corocznie skrócone tablice trwania życia. Od 1995 r. każdego roku opracowywane są tablice pełne. Tablice trwania życia w latach 2012-2021 były opracowywane przy wykorzystywaniu bilansów stanu i struktury ludności wyprowadzonych na bazie wyników spisu ludności i mieszkań z 2011 r. Od 2022 r. podstawą obliczania trwania życia jest wynik NSP 2021.

Z dokumentu wynika, że w 2022 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 73,4 roku, natomiast kobiet 81,1 roku. W porównaniu z 2021 r., trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,7 i 1,4 roku. Biorąc pod uwagę rok 1990 trwanie życia było wyższe o odpowiednio 7,2 i 5,9 roku.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, umieralność wśród mężczyzn jest wyższa w porównaniu do kobiet. Skala tego zjawiska jest natomiast znacznie większa niż w większości krajów europejskich. Mimo iż w latach 90. różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn malała (w 1991 r. – 9,2 roku; w 2001 – 8,2 roku), pierwsza dekada XXI wieku przyniosła wzrost tej wartości do 8,7 (w latach 2006-2008). Do 2014 r. spadła nieznacznie poniżej 8,0 i od tego czasu utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Wykres prezentujący zmieniający się czas życia na przestrzeni lat. Źródło: GUS. Kliknij, aby powiększyć.

W których województwach ludzie żyją najdłużej?

Mężczyźni z województwa podkarpackiego cieszą się życiem najdłużej – średnio dożywają 74,7 lat. Najkrótszą linię życia mają mieszkańcy woj. łódzkiego – 72,1 r. Podlasie, to obszar, gdzie średnia długość życia kobiet wynosi 82,6 lat, a najkrótsza – 80 lat – w woj. łódzkim.

Mapa życia w poszczególnych województwach. Źródło: GUS. Kliknij, aby powiększyć.

Jak wypada Polska na tle krajów europejskich?

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna – dostatecznie. Europa Zachodnia zdecydowania przewyższa kraje Europy Środkowej i Wschodniej pod względem długości życia. Prym w tym względzie wiodą: Francja i Hiszpania.

Pełny raport GUS można pobrać: > tutaj.

→ oprac. (mb)

3.08.2023

• foto: pixabay.com

• czytaj: > “O 60 proc. wrosła śmiertelność w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie na przestrzeni 8 lat”

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.