Akademia Piotrkowska. Wykład prof. Tadeusza Wolszy

Instytut Historii Akademii Piotrkowskiej zaprosił we wtorek, 23 stycznia, na inauguracyjne spotkanie w ramach cyklu wykładów otwartych. Gościem uczelni był historyk prof. Tadeusz Wolsza.

“Geneza i realizacja kłamstwa katyńskiego” taki tytuł nosiła prelekcja, w której prof. Wolsza przedstawił najważniejsze fakty związane z wydarzeniami, jakie miały miejsce wiosną 1940 r. na terenie Związku Sowieckiego, gdzie na rozkaz Stalina oprawcy z NKWD zamordowali 25 tys. Polaków wziętych do niewoli po ataku ZSRS na Polskę 17 września 1939 r., w tym 14,5 tys. oficerów Wojska Polskiego, a także policjantów, działaczy politycznych i społecznych, pracowników wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych. Według strony sowieckiej miała to być zemsta za śmierć 30 tys. żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zmarli w obozach jenieckich w Polsce w latach 1919-1921. Przedstawiciele Kremla twierdzili, że za śmiercią żołnierzy stały władze wojskowe RP. Nie brano pod uwagę faktu, że jeńcy umierali z powodu chorób, głodu. obrażeń, ostrej zimy.

Dalsza część wystąpienia prof. Wolszy dotyczyła kolejnych etapów związanych z ujawnianiem niewygodnych faktów, którym początek w 1943 r. dała ekshumacja zamordowanych i powołanie przez Niemców trzech komisji mających na celu szczegółowe zbadanie i opisanie miejsca kaźni w katyńskim lesie.

Prof. Wolsza podczas wykładu. Foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska. Kliknij, aby powiększyć.

Proces dochodzenia do prawdy trwał 50 lat i był nieustannie utrudniany przez sowiecką propagandę, której głównym celem było zrzucenie winy na Niemców, a w kolejnych latach wymazanie ze świadomości Polaków słowa Katyń.

Przełom nastąpił 13 kwietnia 1990 r. i był możliwy na skutek przemian społeczno-politycznych, jakie zaszły pod koniec lat 80. XX w. w Związku Sowieckim i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tego dnia agencja Tass przekazała następujący komunikat:

Na spotkaniach między przedstawicielami radzieckiego i polskiego kierownictwa oraz w szerokich kręgach społecznych od dłuższego czasu podnoszony jest problem wyjaśnienia okoliczności śmierci polskich oficerów internowanych w 1939 r. Historycy obu krajów przeprowadzili szczegółowe badania tragedii katyńskiej, włącznie z poszukiwaniem dokumentów.

W ostatnim czasie radzieccy archiwiści i historycy odkryli niektóre dokumenty o polskich żołnierzach, którzy znajdowali się w obozach NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Wynika z nich, że w kwietniu i maju l940 r. z około 15.tys. polskich oficerów przetrzymywanych w tych obozach 394 zostało przeniesionych do obozu w Griazowcu. Zasadnicza zaś część „została oddana do dyspozycji„ zarządom NKWD, odpowiednio obwodów: smoleńskiego, woroszyłowgradzkiego i kalinińskiego i nigdy później nie była wspominana w sprawozdaniach NKWD.

Ujawnione materiały archiwalne w całokształcie pozwalają na wniosek o bezpośredniej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską Berii, Mierkułowa i ich pomocników.

Strona radziecka, wyrażając głębokie ubolewanie w związku z ta tragedią katyńską, oświadcza, że jest ona jedną z ciężkich zbrodni stalinizmu.

Kopie znalezionych dokumentów zostały przekazane stronie polskiej. Poszukiwanie tych materiałów trwa.

Prof. Wolsza przedstawił aktualny stan badań nad zbrodnią katyńską i nadzieje historyków na udostępnienie wszystkich dokumentów przez stronę rosyjską. Wykład trwał godzinę i dziesięć minut. Kolejną godzinę zajęły odpowiedzi na pytania z sali.

Prof. Wolsza wsłuchuje się w pytanie zadawane przez uczestnika spotkania. Foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska. Kliknij, aby powiększyć.

W trakcie dyskusji poruszono kwestię dwóch katastrof: gibraltarskiej z 4 lipca 1943 r., w której zginał m. in. generał Władysław Sikorski – Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier rządu Polski na uchodźstwie oraz smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. Wolsza pytany o ocenę prac komisji Millera i podkomisji Macierewicza odparł dyplomatycznie, że dla dobra sprawy oba zespoły powinny połączyć siły w celu ostatecznego wyjaśnienia przyczyn tragedii.

W swoim wystąpieniu prof. Wolsza nie przekazał żadnych informacji, które nie są powszechnie znane. Odczyt stał się natomiast dobrą okazją do usystematyzowania wiedzy.

Bardzo słaba frekwencja podczas spotkania z prof. Wolszą. Foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska. Kliknij, aby powiększyć.

Na sali obecnych było 15 osób, z czego połowę stanowili pracownicy uczelni. Kolejne spotkanie historyczne jest zaplanowane na drugą połowę lutego.

→ (mb)

25.01.2024

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• więcej o spotkaniach historycznych: > tutaj

 

4 Replies to “Akademia Piotrkowska. Wykład prof. Tadeusza Wolszy

 1. – 21 tysięcy pomordowanych polskich obywateli jest dla was ważniejsze niż ponad 6 milionów WSZYSTKICH POLSKICH OBYWATELI, którzy zginęli lub zostali zamordowani podczas II wojny światowej?
  – Czyżby walka i śmierć ponad 600 żołnierzy i setki cywilów w bitwie pod Piotrkowem we wrześniu 1939 r. były waszym zdaniem zupełnie nieistotne i niepotrzebne?
  – Czy śmierć 1.200 mieszkańców Wielunia i ok. 1.000 mieszkańców Sulejowa w czasie bombardowań we wrześniu 1939 r. dla was NIC NIE ZNACZY?
  – Czy przed wojną w Polsce było tylko 21 tysięcy inteligentów i wszyscy akurat zginęli w Katyniu?
  – Jaką inteligencją były tysiące policjantów w stopniu “posterunkowego”? No, jaką??? Bo umieli czytać i pisać? A wiecie, że policajem stawało się po skończeniu zaledwie trzymiesięcznego kursu, np. w Mostach Wielkich???
  – Czy pan profesor kiedykolwiek zainteresował się niemieckim mordem na co najmniej 30 mieszkańcach naszego regionu, którzy mieli zginąć w publicznej egzekucji, a miejsca ich śmierci do tej pory ustalić się nie udało? Co pan profesor powiedziałby rodzinom tych 30 osób?
  – Czy pan profesur słyszał o mordzie w Ciepielowie? W dniu 9 września, kiedy niemieccy bandyci zamordowali ok. 300 polskich jeńców? Czemu pan się nimi nie zajmiesz, a chrzanisz pan o Katyniu???

 2. Taka frekwencja daje obraz i opinię nie tylko o Uczelni i o poziomie intelektualnym środowiska piotrkowskiego ale też informuje o tym, jak tą społeczność obchodzi dobro Polski.

  1. Dobro Polski tworzy się opowiadając zamierzchłe historie i różne bajdy? Uchowaj boziu przed takimi “patriotami”!

  2. Problem w tym, że każda szanująca się instytucja akademicka (bez względu na status) oraz liczbę studentów i kadry, powinna być wolna ideologicznie, apolityczna i niezależna – ta niestety nie jest… swoje zrobił też brak jakichkolwiek ogłoszeń w mediach mainstreamowych, które mają rzeze swoich wiernych odbiorców w naszym grajdole (czyli Strefa FM i TV Piotrków)! 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.