Chojniak dzieli pieniądze – każdemu wg zasług

Prezydent Piotrkowa Chojniak przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność kulturalno-edukacyjną. Stosowne dokumenty zostały zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Dofinansowanie dotyczy szeroko rozumianej kultury, a jego beneficjentami w 2016 r. są:

Stowarzyszenie Działań Artystycznych Galeria OFF – 25 tys. PLN

Prywatne stowarzyszenie, zarejestrowane przy ul. Sieradzkiej 8 w siedzibie Ośrodka Działań Artystycznych – miejskiej instytucji kultury, organizuje raz w roku Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje” – imprezę, podczas której zinfantylizowani osobnicy prezentują swoje dokonania „artystyczne”. Mózgiem całości są dwaj kreatorzy SDA: Stanisław Gajda – pełniący funkcję dyrektora ODA oraz Gordian Piec – również zatrudniony w ODA. Chojniak, aby nie wyjść na ignoranta, nie rozumiejącego współczesnej sztuki, przekazuje rokrocznie 25 tys. PLN z miejskiej kasy na organizację „Interakcji”. Ponieważ festiwal ma w nazwie słowo „międzynarodowy” jest promowany, jako wydarzenie o wyjątkowej jakości i wielkim zasięgu.

Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto – 14 tys. PLN

Twór wymyślony przez pracowników ODA: S. Gajdę i G. Pieca oraz właścicieli lokali gastronomicznych ze Starego Miasta, zarejestrowany przy ul. Sieradzkiej 8 – w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się pub „Skyy” należący do Dariusza Kowalczyka, będącego obok Tomasza Kruza i Marka Wijaty członkiem komisji rewizyjnej stowarzyszenia. Głównym zadaniem gildii jest organizacja i współorganizacja imprez odbywających się na terenie starej części Piotrkowa. Loża firmuje także PiotrkOFF Art Festival – cykl występów muzycznych popularyzujących trzeciorzędnych wykonawców, którzy nazywają siebie „alternatywnymi” lub „offowymi”.

Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – 5 tys. PLN

Stowarzyszenie, założone przez byłego dyrektora MOK Z. Bujakowskiego, którego działania na niwie tańca nowoczesnego są niepodważalne, otrzymało na prowadzenie zespołów tanecznych zaledwie kilka tysięcy, choć zajęcia z dziećmi i młodzieżą trwają praktycznie cały rok, a ich celowość jest bezdyskusyjna.

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Kolejowego – 10 tys. PLN

Dwa razy więcej pieniędzy niż Bujakowski otrzymała grupa pasjonatów na organizację wystawy modeli pojazdów szynowych. W skład zarządu działającego od 2013 r. stowarzyszenia wchodzą: Robert Reschka, Sylwester Strzelczyk, Piotr Przybył, Jarosław Mikas, Marian Kolanoś, Jerzy Wróbel.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – 17 tys. PLN

7 tysięcy na organizację Piotrkowskiej Jesieni Organowej i 10 tys. na prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej.

Fundacja Divine Mercy – 30 tys.PLN

Katolicka fundacja dostała 30 tys na organizację XII Ogólnopolski Festiwal Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej „Nadzieja”. Fundacja ma swoją siedzibę  w Domu Zakonnym o. Jezuitów w Piotrkowie, przy ul. Pijarskiej 4. Jej spiritus movens jest ks. Arkadiusz Lechowski. Prowadzi działalność gospodarczą.

Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego „Agrafa” – 50 tys. PLN

Tak znaczną subwencją nagrodzono stowarzyszenie zarejestrowane w bloku przy ul. Działkowej 6/21, którego zarząd tworzą: prezes Marek Doleciński, skarbnik Andrzej Góra i członek Jarosław Widera. Pieniądze zostaną skonsumowane podczas dwudniowego Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego, gdzie wystąpią kapele podwórkowe. Należy dodać, że prezes Doleciński pozostaje w długotrwałym i silnym związku towarzyskim z Iloną Patyk – kierownikiem Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta UM, do której trafiają wnioski o dotację.

Stowarzyszenie „Busola” dla artystycznie uzdolnionych dzieci – 72 tys. PLN

Chojniak wykazał się nadzwyczajną szczodrością wobec „Busoli” – stowarzyszenia powołanego do życia przez Elżbietę Łągwę-Szelągowską, w czasie kiedy pracowała jako kierowniczka przedszkola. Wraz z przejściem Szelągowskiej na stanowisko dyrektora MOK, nowym prezesem stowarzyszenia został jej pupil Bartosz Gumulec,  który często i chętnie czerpie profity z  kontaktów z MOK i TV Piotrków.

Dla Gumulca i jego zony Magdaleny budynek w al. 3 Maja 12 jest drugim domem. Nikomu nie przeszkadza fakt, że w miejskiej placówce „Busola” organizuje komercyjne imprezy, wyręczając w ten sposób MOK i na dodatek otrzymuje specjalne granty. I tak: 60 tys. na organizację Festiwalu Uśmiechu w którego skład wchodzą „Trybunały Kabaretowe”, 10 tys.na organizację spektakli w ramach Letniego Teatru Ogródkowego i 2 tys.na przeprowadzenie konkursu historycznego Sceny z 800-lecia.

→ (mb)

9.03.2016

• foto: youtube.com / grafika: Gazeta Trybunalska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.