Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Rejonowego w Piotrkowie

30 czerwca upłynął termin publikacji w internecie oświadczeń majątkowych sędziów sądów powszechnych. Było to wynikiem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z listopada 2016 r.

W niektórych przypadkach ustawodawca dopuścił utajnienie informacji o stanie majątkowym, gdyby takie informacje miały wpływ na bezpieczeństwo sędziego. Jednocześnie minister sprawiedliwości posiadł możliwość zniesienia tajności. Osoba składająca oświadczenie zobowiązana jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym, za podanie nieprawdy w grozi do trzech lat więzienia.

Nowelizacja zaczęła obowiązywać od 6 stycznia. Oświadczenia za 2016 r. złożone do 5 stycznia nie podlegały ujawnieniu.

I właśnie z tej możliwości skorzystała większość sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. W sześciu wydziałach pracuje 33 sędziów, a tylko 9 z nich przedstawiło oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przedstawiamy listę sędziów, pod nazwiskami zaznaczonymi kropką kryją się linki do oświadczeń, które zamieszczono na stronie Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

I Wydział Cywilny

Bartłomiej Szkudlarek
Elżbieta Kalinowska-Kołodziejczyk
Monika Cichocka
Jolanta Tomasik
• Katarzyna Sieczka
• Marcin Zięba
Bartłomiej Biegański
Marcin Góra

II Wydział Karny 

Renata Folkman
Rafał Nalepa
Piotr Koćmiel
Ewa Balińska
Małgorzata Krupska-Świstak
• Nadia Kołacińska-Sumińska

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Grażyna Marek
Mariola Szawel-Pietrak
Aleksandra Szymorek-Wąsek
Lucyna Szewczyk
Małgorzata Kałuża

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

• Sławomir Dudek
• Marcin Wojciechowski

V Wydział Gospodarczy 

• Agnieszka Baranowska-Gos
Dominika Lisiecka
• Marcin Żurawski
• Marzena Foltyn-Banaszczyk
Maria Lasota-Dudkiewicz
Joanna Kłaczyńska

VII Wydział Karny

• Agnieszka Zielińska
Mariusz Wieczorek
Jolanta Korkus
Marcin Oleśko
Joanna Cisak-Nieckarz
Anna Krzaczyńska-Sobczak

Apelacja łódzka nazwiska A-K: > http://www.lodz.sa.gov.pl/oswiadczeniamajatkowesedziowsadowapelacjilodzkiejza2016rok.html

Apelacja łódzka nazwiska L-Z: > http://www.lodz.sa.gov.pl/oswiadczeniamajatkowesedziowsadowapelacjilodzkiejza2016roknazwiskaodldoz.html

Stan majątkowy dziewięciu sędziów nie jest niczym nadzwyczajnym, zdecydowanie ciekawszy jest dorobek np. piotrkowskich radnych; przeważają nieruchomości nabyte lub zbudowane na kredyty hipoteczne w CHF, używane, małolitrażowe samochody, żadnej biżuterii, nie mówiąc już o dziełach sztuki, numizmatach czy innych wartościowych przedmiotach; tylko jedna osoba posiada papiery wartościowe – akcje notowanych na giełdzie spółek, jednak nie są to ilości przyprawiające o zawrót głowy. Zapasów gotówki nie ma wcale, albo są minimalne, wyjątek stanowi SSR Marcin Żurawski, który na koncie posiada 341 tys. zł, nie ma za to ani auta, ani domu.

Należy zaznaczyć, że są to przeważnie młodzi wiekiem sędziowie, na dorobku, stąd realizacja podstawowych potrzeb socjalno-bytowych.

Niedługo spodziewana jest kolejna nowela ustawy, która w tym roku pozwoli ujawnić także oświadczenia złożone do 5 stycznia 2017.

„Zrobię pewną niespodziankę tym, którzy myśleli, że wywiną się i w tym roku ich oświadczenia nie będą jawne, dlatego że przygotowałem zmianę ustawy i również te oświadczenia, które oni myśleli, że utajnią, będą też jawne. To jest dobra informacja dla społeczeństwa, a niekoniecznie pewnie radosna dla tych sędziów, którzy myśleli, że społeczeństwo wywiodą w pole i ukryją swoją oświadczenia majątkowe” – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

→ (mb)

14.07.2017

• foto: Gazeta Trybunalska

• czytaj także: > „Nepotyzm w piotrkowskich sądach i co dalej?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.