9 piotrkowskich portali nie zostało zgłoszonych do Rejestru Dzienników i Czasopism

W Piotrkowie Trybunalskim jest wydawanych kilka portali informacyjnych, istnieją też witryny, zajmujące się dystrybucją wiadomości z rozmaitych dziedzin np. „Piotrków filmowy”.

Definicja prasy została zawarta w art. 7 Prawa prasowego (>link), zaś w art. 20 (> link) tejże ustawy precyzyjnie sformowano obowiązek wydawcy:

Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej „organem rejestracyjnym”. Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.

Natomiast art. 45 (> link) posiada brzmienie: Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone– podlega karze grzywny.

Po ostatniej aktualizacji prawa prasowego brak zgłoszenia tytułu nie jest już przestępstwem lecz wykroczeniem. Maksymalna wysokość grzywny wynosi w tym przypadku 5000 zł. Odpowiedzialność ponosi wydawca lub redaktor naczelny.

W orzecznictwie sądów powszechnym łatwo znaleźć wyroki wskazujące, że również miejska witryna informacyjna powinna być zarejestrowana.

15 lutego 2019 r. „Gazeta Trybunalska” zwróciła się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie z prośbą o udzielenie informacji czy wymienione poniżej internetowe portale zostały zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Piotrkowie:

1. portal informacyjny Urzędu Miasta Piotrkowa – Piotrkow.pl – www.piotrkow.pl
2. portal informacyjny Epiotrkow.pl – www.epiotrkow.pl
3. portal informacyjny Tygodnik Powiatu Piotrkowskiego ZiemiaPiotrkowska.pl –
www.ziemiapiotrkowska.pl
4. portal informacyjny – FaktyPiotrkowskie.pl – www.faktypiotrkowskie.pl
5. portal informacyjny „Tydzień Trybunalski” – TT.info.pl – www.tt.info.pl
6. portal informacyjny Trybunalscy.pl – www.trybunalscy.pl
7. portal informacyjny „Piotrków filmowy” – www.piotrkowfilmowy.pl
8. portal informacyjny „Nasze miasto Piotrków Trybunalski” –
www.piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl
9. portal informacyjny dostępny pod adresem: www.sklave.manifo.com

Odpowiedź została dostarczona siedem dni później:

Kliknij, aby powiększyć.

Ze wcześniejszych ustaleń wynika, że jedynymi witrynami informacyjnymi zgłoszonymi do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Piotrkowie oprócz “Gazety Trybunalskiej” są: „piotrkowski24.pl”, „ziemiapiotrkowska.com”.

Dla przypomnienia: portal „epiotrkow.pl” obchodził niedawno 10-lecie swojego istnienia, równie długo w sieci internet jest utrzymywana magistracka strona „piotrkow.pl”. Urząd miasta w biurze prawnym i prasowym zatrudnia około 10 wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Należy dodać, że opłata za rejestrację jest symboliczna. Wynosi 40 złotych.

→ M. Baryła

11.04.2019

• foto: pexels.com / gt

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.