Piotrków ma kłopoty z pozyskiwaniem pieniędzy. Kto za to odpowiada?

3 września 2020 r. Urząd Miasta Piotrkowa otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pismo z negatywną oceną formalną dotyczącą projektu pn. “Poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą” złożonego 20 grudnia 2019 r. w ramach naboru wniosków o dofinansowanie. Wniosek opiewał na kwotę 22 mln złotych.

Powodem odrzucenia wniosku była niezgodność projektu z wymogami określonymi w regulaminie konkursu oraz niezachowana spójność informacji wymaganych w projekcie, a więc błędy merytoryczne, które nie powinny zostać popełnione.

21 września prezydent Piotrkowa mgr inż. Krzysztof Chojniak, z zawodu nauczyciel, skorzystał z prawa do odwołania od wcześniejszej decyzji Urzędu Marszałkowskiego i stosowne pismo przekazał do Łodzi.

14 października Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1045/20 podpisaną przez marszałka województwa, dwóch wicemarszałków (w tym Zbigniewa Ziembę z PiS) i dwóch członków zarządu definitywnie nie uwzględnił protestu złożonego przez Chojniaka i tym samym sprawę zamknął.

O ile magistrat i hojnie finansowany przez niego aparat propagandowy informował o złożeniu wniosku (> link), o tyle o odrzuceniu napisał jedynie portal “piotrkowski24.pl” w notatce pt. “Piotrków: Wniosek o autobusy elektryczne – odrzucony!”, która przeszła bez echa, choć jej znaczenie, z punktu widzenia funkcjonowania miasta, było fundamentalne.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych składa Biuro Partnerstwa i Funduszy, którego kierownikiem jest Jolanta Kopeć. Wnioski są przygotowywane na podstawie
informacji przekazywanych przez pracowników komórek merytorycznych. Taką komórką, w przedmiotowej sprawie, był Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, którego dyrektorem jest Karol Szokalski.

Pod koniec stycznia 2021 r. “Gazeta Trybunalska” zwróciła się do magistratu z zapytaniem o ilość wniosków o finansowe wsparcie złożonych przez urząd w 2020 r. Naszym celem było sprawdzenie, jaka jest skuteczność Jolanty Kopeć i kierowanego przez nią referatu w pozyskiwaniu środków dla miasta.

Według danych przekazanych przez urząd 12 lutego br. w minionym roku złożono 36 wniosków, z czego 20 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 8 – negatywnie, 8 jest w trakcie oceny. Pozornie wygląda to nieźle, ale gdy przyjrzymy się kwotom, jakich Piotrków nie otrzymał, a jakie otrzymał – nie jest już tak różowo.

Kliknij, aby powiększyć.
Kliknij, aby powiększyć.

Z zamieszczonego zestawienia wynika, że wnioski na 35 mln zł nie zostały uwzględnione, a przyznane dotacje wyniosły 25 mln zł.

Urząd Miasta Piotrkowa poinformował również “Gazetę Trybunalską”, że w roku 2020 r. Jolanta Kopeć nie otrzymała nagród za swoją pracę, natomiast zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników, kwartalnie przyznawane są premie w wysokości do 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W 2020 r. kierownik Biura Partnerstwa i Funduszy otrzymała 4 premie.

→ Mariusz Baryła

26.05.2021

• na zdjęciu: Jolanta Kopeć i mgr inż. Krzysztof Chojniak, foto: UM Piotrków

 

8 Replies to “Piotrków ma kłopoty z pozyskiwaniem pieniędzy. Kto za to odpowiada?

 1. W 2021 roku Polska składka do budżetu unijnego wynosi 28,5 mld zł.
  Jeśli przyjmiemy, że w Piotrkowie mieszka 60 tyś osób, to na każdą osobę w mieście przypada 792 zł składki / rok.
  Piotrków wpłaca każdego roku do unijnego budżetu 47 mln 520 tyś zł a przyznane dotacje wyniosły 25 mln zł.
  Piotrkowskie władze należy natychmiast przebrać w kaftany bezpieczeństwa i wywieźć jak najszybciej do najbliższego zakładu bacutilu, gdzie zostaną poddani terapii leczniczej w postaci kąpieli błotno – solankowych.

  1. wyliczenie z sufitu typu: jeden pacjent ma 40 stopni, inny zmarł i ma 32 stopnie, czyli na każdego przypada 36 stopni-wszyscy zdrowi.

   1. Z sufitu?
    Prosta matematyka. O zgrozo przyjałem, że w Polsce nadal mieszka 36 mln ludzi.

 2. “10. Budowa dróg w Oś. 800-lecia
  (…)
  13, Budowa dróg w Oś. Piaskowa”

  Co oznacza skrót “Oś,”, bo żaden słownik tego nie znajduje?
  “Fahofcy” Chojniaka nawet nie umieją sklecić zdania po polsku bez błędów, więc jak można od nich wymagać napisania poprawnego wniosku o dofinansowanie?
  “Można jeszcze lepiej, bo kocham Piotrków!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.