I znów Bodnar. Tym razem będzie zajmował się przejęciem mediów publicznych

Portal “salon24.pl” poinformował dziś, że prokurator generalny i minister sprawiedliwości Bodnar przejął postępowanie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczące zmian personalnych w mediach publicznych.

Potwierdzeniem tej informacji są słowa rzeczniczki Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Aleksandry Skrzyniarz, która przekazała portalowi:

Pismem z dnia 29 grudnia 2023 r. Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 9 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze przejął postępowanie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Pismo to wpłynęło do Prokuratury Regionalnej w Warszawie dzisiaj, to jest w dniu 3 stycznia 2024 r.

O co chodzi?

Jak dowiadujemy się z treści materiału prasowego “Salonu24” 27 grudnia 2023 r. Prokurator Regionalny w Warszawie skierował do warszawskich sądów gospodarczych pisma w związku ze złożonymi wnioskami o wpisanie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek będących nadawcami publicznymi – „Telewizji Polskiej” S.A. oraz Polskiego Radia S.A., jak również Polskiej Agencji Prasowej.

Okazało się, że po przeanalizowaniu dokumentów Prokurator wniósł o odmowę dokonania wpisu zmian w rejestrze KRS z uwagi na sprzeczność podjętych uchwał z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo złożone zostały wnioski o udzielenie zabezpieczenia roszczeń m.in. o stwierdzenie nieważności powziętych w dniu 19 grudnia 2023 r. uchwał.

Ustalenia dziennikarzy

Z ustaleń reporterów portalu wynika, że

ustawy o radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej w sposób jasny i niepozostawiający jakichkolwiek wątpliwości wskazują na tryb powołania i odwołania członków zarządu oraz rad nadzorczych mediów publicznych. Przepisy te, jako regulujące w sposób kompleksowy procedurę, w żadnym wypadku nie mogą być wyparte przez normy wynikające z Kodeksu spółek handlowych, na które w swoim działaniu powołał się Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

A to oznacza, że Ustawa o radiofonii i telewizji wyraźnie wyłącza możliwość odwoływania się do Kodeksu spółek handlowych w zakresie dokonywanych zmian personalnych w organach zarządzających mediami publicznymi.

Komentarz

Jak nie kijem go, to pałką – ta metoda jest stosowana przez nowy rząd przy przejmowaniu kontroli nad mediami publicznymi. Tym razem w roli pałki wystąpił komisarz ludowy Bodnar, bo nic nie stoi na przeszkodzie, by tak określać ministra sprawiedliwości w rządzie Tuska. Osobnik, który miał być antytezą swojego poprzednika stosuje niemal identycznie metody w załatwianiu spraw. Ziobro był zdania, “że prawem nie jest prawo, ale wola rządzących, którzy zostali wyniesieni do władzy przez suwerena”.

Można przyjąć założenie, że będzie to pierwszy minister w rządzie Koalicji 15 października, który pożegna się z tym stanowiskiem. Jego nadgorliwość już została wystawiona na ocenę opinii publicznej i nic nie wskazuje na to, że będzie pozytywna.

→ (mb)

4.01.2024

• foto: gov.pl / kolor: Gazeta Trybunalska

• czytaj także: > “Ziobro 2. Minister sprawiedliwości Bodnar za ukaraniem Jana Pietrzaka. Instrukcja, jak stworzyć antysemitę”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.