Onet: Prokuratura chce ścigać organizatorów demonstracji w sprawie aborcji. Grozi im więzienie

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski wysłał pismo do podległych sobie jednostek, w którym instruuje podwładnych, jak mają postępować z organizatorami demonstracji ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Z dokumentu, z którym zapoznał się Onet wynika, że śledczy mają stawiać inicjatorom akcji zarzut zagrożony karą do 8 lat więzienia – informuje portal internetowy “onet.pl”.

Na dowód red. Kamil Dziubka publikuje pismo zaadresowane do szefów prokuratur regionalnych w całej Polsce datowane 28 października 2020 r., z którego pochodzi cytat:

Każde zachowanie osoby organizującej nielegalną demonstrację albo podżegającej lub nawołującej do udziału w niej winno być przede wszystkim oceniane w kontekście wyczerpania czynu zabronionego z art. 165 par. 1 pkt 1 kk w zakresie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego.

Przepis, o którym wspomina prokurator brzmi:

Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W dokumencie można także przeczytać, że:

Oczywiste jest, że naruszanie przepisów wprowadzonych w celu zapobiegania i zwalczania szerzenia się choroby zakaźnej, jaką stanowi COVID-19, prowadzi do niebezpieczeństwa znacznego zwiększenia zakresu epidemii, co mieści się w pojęciu szerzenia choroby zakaźnej, i co zagraża nie tylko życiu i zdrowiu uczestników tych zgromadzeń, ale z uwagi na sposób przenoszenia wirusa powodującego tę chorobę jest groźne dla życia i zdrowia całego społeczeństwa, a więc wprowadza stan zagrożenia zdrowia publicznego.

Onet pisze również, iż prokurator krajowy nakazał także przesyłanie mu informacji o każdym zarejestrowanym śledztwie w tej sprawie. Jego podwładni w okręgach  mają informować o wszystkich przypadkach wszczęcia postępowania przygotowawczego, odmowie wszczęcia, przedstawieniu zarzutów, zakończeniu postępowania, a nawet orzeczeniach sądów.

Dziubka wspomina również, że Święczkowski, który jest bliskim współpracownikiem Zbigniewa Ziobry, twierdzi, że organizowanie demonstracji wbrew zakazowi wynikającemu z przepisów pandemicznych, wypełnia znamiona przestępstwa w postaci sprawstwa, “a jeżeli organizatorów takich zgromadzeń jest wielu i działają oni wspólnie i w porozumieniu – w postaci współsprawstwa”.

→ (kk)

2.11.2020

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• źródło: “onet.pl”

• więcej o strajku kobiet: > tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.