Upadek Ursusa

12 lipca 2021 r. spółka akcyjna “Ursus”, znana z produkcji ciągników i maszyn rolniczych, opublikowała raport bieżący nr 36/2021.

Treść wiadomości przedstawionej przez przedsiębiorstwo otrzymała brzmienie:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 18 marca 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r., syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości [„Emitent”] informuje, że w dniu 12 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie z połączonych do wspólnego rozpoznania wniosków wierzycieli Getin Noble Banku S.A. w Warszawie i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie o ogłoszenie upadłości URSUS S.A. oraz wniosku Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego (sygn. akt XVIII GU 153/21) oddalił wniosek Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłosił upadłość URSUS S.A.

Sąd wyznaczył syndyka w osobie KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Warszawie (numer KRS 000811685). Informacje dotyczące osoby syndyka zostaną przekazane w odrębnym bieżącym raporcie.

Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania.

To koniec legendy polskiej motoryzacji, którą usiłowano ratować od 2011 r.

O historii “Ursusa”, jego wzlotach i upadkach, a także o pozycji rynkowej można przeczytać: > tutaj.

→ (kk)

14.07.2021

• foto: Ursus S. A.

 

One Reply to “Upadek Ursusa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.