Zła informacja dla kierowców. Od 21 września koniec z parkowaniem na chodnikach

Od 21 września 2022 roku kierowcy nie będą mogli parkować swoich pojazdów na chodnikach. Wynika to z nowej definicji chodnika zawartej w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Art.  47. Prawa o ruchu drogowym posiada brzmienie:

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

3. Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2.

Natomiast art. 2 pkt. 9 definiuje pojęcie chodnika: jest część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. 

Po 21 września chodnik będzie częścią drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Tym samym parkowanie na chodnikach nie będzie możliwe. Nim zarządcy dróg ustawią odpowiednie znaki drogowe zezwalające na postój upłynie zapewne trochę czasu.

Niesforni kierowcy, lekceważący nowe prawo będą musieli liczy się z mandatami w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym.

→ (kk)

25.08.2022

• foto: Gazeta Trybunalska

• więcej o ruchu drogowym: > tutaj

One Reply to “Zła informacja dla kierowców. Od 21 września koniec z parkowaniem na chodnikach”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.