Ranking Perspektyw. Niski poziom piotrkowskich szkół średnich

Jak co roku miesięcznik “Perspektywy” opublikował ranking liceów i techników w Polsce. Najlepszym liceum okazało się w tym roku ponownie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, a najlepszym technikum – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

Tegorocznym zwycięzcą wśród liceów jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Szkoła od lat trafia do czołówki rankingu. W ubiegłym roku, dwa lata temu i trzy lata temu była na pierwszym miejscu, cztery lata temu na drugim.

Najlepszym technikum okazało się Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w woj. łódzkim. W ubiegłym roku było na miejscu czwartym. Obecne zwycięstwo jest trzecim, jakie odniosło w rankingu – poprzednio na pierwszym miejscu było w 2022 roku i 2016 roku. Kleszczów jest najbogatszą gminą w Polsce, a to dlatego, że na terenie gminy znajduje się kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego “Bełchatów”. Władze gminy znaczna część środków inwestują w szkolnictwo, sport, rekreację. Tym samy placówki oświatowe są doskonale wyposażone i stać je na zatrudnianie kompetentnych nauczycieli i wychowawców. Nadto na terenie gminy istnieje strefa gospodarcza, w której uczniowie mogą odbywać praktyki i szkolenia, a w wielu przypadkach znajdują pracę na miejscu.

Wyniki od 1 do 10 miejsca

Licea:

1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
3. XIII LO w Szczecinie
4. Uniwersyteckie LO w Toruniu
5. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
6. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
7. 2 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie
8. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
9. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
10. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

Technika:

1. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
2. Technikum Mechatroniczne nr 1 im. P. Drzewieckiego w Warszawie
3. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
4. Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku w Krakowie
5. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu
6. Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie
7. Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu
8. Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 “Budowlanka”) w Zielonej Górze
9. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie
10. Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie 11. Technikum Łączności (ZSŁ im. M. Kopernika) w Poznaniu

Piotrków Trybunalski

W zestawieniu liceów obejmującym 500 szkół na 126 miejscu znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, a na miejscu 242 – III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego.

W rankingu najlepszych techników znalazło się 300 placówek. Jedyną szkołą, jaka uplasowała się na liście jest Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZSP nr 5) – pozycja 232.

Na liście zabrakło Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 („ Budowlanka”) mocno promowanego przez miejskie władze i sprzyjające im media.

Czytaj: “Czerwony beton z „Budowlanki”

Piotrków jest miastem, które stacza się po równi pochyłej. Brak nowych miejsc pracy, poważnych inwestorów powoduje, że szkolnictwo zawodowe jest jedynie strzępkiem tego, jakie było w czasach, gdy miasto było silnym ośrodkiem przemysłowym. Ostatni większy zakład powstał tu w niemal 25 lat temu – niemiecka spółka Haering zajmująca się obróbką-skrawaniem.

Piotrkowski magistrat, na którego czele stoi mgr inż. Krzysztof Chojniak, z zawodu nauczyciel, nigdy nie miał pomysłu na miasto, nie koncentrował swojej uwagi na sprawach ekonomiczno-gospodarczych, zajmując się jedynie administrowaniem i zadłużaniem Piotrkowa.

Jak niski jest poziom intelektualny samorządowców niech świadczy fakt, że niemal 85 proc. radnych zasiadających w radzie miasta, to pracownicy budżetówki, emeryci i renciści. Wśród 23 osób żadna nie posiada wyższego wykształcenia ekonomicznego, technicznego czy prawniczego.

Pełne zestawienie: licea | technika.

→ oprac. (mb)

11.01.2024

• zdjęcie tytułowe: gmach I LO im. Chrobrego w Piotrkowie – najlepszej szkoły średniej w mieście. Foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.