Piotrkowskie “niezależne” media protestują

Część polskojęzycznych mediów elektronicznych jest dziś niedostępna. Zamiast stron tytułowych widnieją informacje o proteście. W ten sposób wydawcy portali internetowych, stacji telewizyjnych i radiowych zareagowali na rządowy projekt Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Projekt przewiduje pozyskanie środków, które posłużą zapobieganiu długofalowym zdrowotnym, gospodarczym i społecznym skutkom pandemii COVID-19. Ich źródłem będą składki od reklamy w Internecie oraz mediów tradycyjnych.

Składki wzmocnią finanse NFZ, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz nowego funduszu celowego, służącego dofinansowaniu projektów związanych z przemianami w przestrzeni cyfrowej, kulturą i dziedzictwem narodowym.

Według rządowej propozycji obowiązek zapłaty składki z tytułu reklamy konwencjonalnej powstaje z chwilą osiągnięcia w roku kalendarzowym przychodów w wysokości:

1. W przypadku gdy źródłem przychodów jest reklama w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy, z wyjątkiem reklamy towarów kwalifikowanych,stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wynoszą:

  1. 7,5% podstawy obliczenia składki –w części, w jakiej podstawa ta nieprzekracza kwoty 50 000 000 zł;
  2. 10 % nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł –w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.racza kwotę 50 000 000 zł.

2. W przypadku gdy źródłem przychodów jest reklama towarów kwalifikowanych w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy, stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wynoszą:

  1. 10% podstawy obliczenia składki –w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 50 000 000 zł;
  2. 15% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł –w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.

Projekt dostępny jest: > tutaj.

Jak więc widać składka reklamowa skierowana jest do dużych podmiotów, w tym międzynarodowych koncernów takich jak Google, Facebook, Instagram i in., które od chwili swojego powstania unikają płacenia podatków na terenie Unii Europejskiej.

Do częściowego protestu, polegającego na publikacji infantylnych tekstów, przyłączyły się także trzy portale piotrkowskie: “epiotrkow.pl” (wydawca lokalny), “piotrkowski24.pl” (wydawca lokalny), “piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl” (wydawca niemiecki), choć jest mało prawdopodobne, aby któryś z nich odczuł skutki wprowadzenia ustawy.

Na stronie “epiotrkow.pl” czytamy m. in. :

Choć nowy podatek dotknie przede wszystkim największych graczy na rynku medialnym to naczelny epiotrkow.pl podkreśla, że mając na uwadze solidarność branżową i troskę o niezależne media nie mogliśmy podjąć innej decyzji niż wsparcie akcji. Zwrócił uwagę również na to, że bezczynność w obliczu takich decyzji może zrodzić dalsze konsekwencje. – Dzisiaj zapukają do was, a jutro przyjdą po nas. (> link)

 

Użycie przymiotnika “niezależne” w kontekście portalu prowadzącego politykę promagistracką i chętnie korzystającego ze wsparcia instytucji samorządowych dowodzi hipokryzji i, w konsekwencji, śmieszności jego redaktora naczelnego i właściciela. 

→ (kk)

10.02.2021

• foto / screen:  GT

 

2 Replies to “Piotrkowskie “niezależne” media protestują

  1. Szkoda, że pani żona prezesa/ właściciela radia strefa fm nie skomentowała sprawy, bo słuchając jej wywiadów chociażby z Ziembą czy Lorkiem to ma się wrażenie, że ma płacone …

    Wiem, że jest to prywatny folwark, ale robią taki szpagat, że tylko czekać aż coś pęknie … niby tylu tam inteligentnych dziennikarzy, którzy maglują od rana, a odejść wzorem Mana nikt nie potrafi i tego zrozumieć nie mogę …

  2. Stachaczyk wie doskonale, że covidowy podatek łupnie po kieszeni mocodawców w Berlinie, przez co na propagandę będzie mniej kapusty.
    Czasy tysięcy dolarów w starych reklamówkach odchodzą bezpowrotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.