Piotrków. Rada miasta przyjęła uchwałę w obronie papieża Polaka

Sugestia “Gazety Trybunalskiej” z 13 marca skierowana do radnych miejskich w sprawie przyjęcia uchwały w obronie papieża Jana Pawła II okazała się skuteczna.

W materiale pt. “Piotrków. Czy rada miasta stanie w obronie św. Jana Pawła II?” znalazło się stwierdzenie:

A teraz, gdy wsparcie dla Ojca Świętego jest niezbędne, piotrkowska rada miasta milczy, choć miała dość czasu, aby zwołać sesję nadzwyczajną i przedstawić swoje stanowisko.

Wygląda na to, że “Gazeta Trybunalska”, jako jedyna, kolejny raz wskazuje, co mają zrobić urzędnicy i samorządowcy, bo brakuje im wyobraźni, odwagi, wyczucia i kultury.

21 marca czterech radnych PiS skierowało do przewodniczącego rady Błaszczyńskiego następujący wniosek:

Wniosek radnych PiS. Foto / źródło: Facebook.

Dołączono także uzasadnienie:

Uzasadnienie do wniosku radnych PiS – 1. Foto / źródło: Facebook.
Uzasadnienie do wniosku radnych PiS – 2. Foto / źródło: Facebook.

29 marca, na początku obrad 61. sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, tekst uchwały został odczytany przez radnego Janika.

Następnie odbyła się dyskusja. Jako pierwsza głos zabrała radna Wężyk-Głowacka (PO), która wyraziła dezaprobatę dla projektu uchwały stwierdzając, że jest przeciwna “upolitycznieniu osoby świętego Jana Pawła II”. Dodała ponadto, “że nie zauważyła działań dyskredytujących papieża”.

Drugim dyskutantem był radny Dziemdziora (bezpartyjny), w przeszłości długoletni funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej. Powiedział: “Jan Paweł II zrobił wiele dobrego, jednak skazą na jego pontyfikacie jest brak skutecznej reakcji na skandale pedofilskie w środowisku księży. Rada miasta nie jest organem, który ma oceniać, czy święty popełnił grzech, czy nie”.

Przeciwko Dziemdziorze wypowiedział się radny Gajda (PiS). Stwierdził, że jako były członek dawnego aparatu ucisku nie powinien zabierać głosu, bo doskonale orientuje się, jak SB wykorzystywała pedofilów robiąc z nich tajnych współpracowników.

Ponownie odezwała się Wężyk-Głowacka i zapytała inicjatorów uchwały, czy dostrzegli w Piotrkowie jakiekolwiek działania dyskredytujące papieża? Jednocześnie nazwała to, co robią “działaniem pod publikę” i próbą “wywołania burzy”. Uznała przy tym, że “są ważniejsze sprawy dla rady miasta”.

Kolejna część debaty nie wniosła nic nowego poza tym, że radny Gajda przywołał do porządku obecną na sali obrad kierowniczkę Biura Partnerstwa i Funduszy J. Kopeć, która nie mogła powstrzymać się przed niestosownymi docinkami w stronę radnych PiS. “Niech pani nie komentuje radnych, bo pani nie jest tu po to. Pani ma jedynie odpowiadać na pytania, które zadadzą pani radni. I proszę się uspokoić” – skwitował rajca.

Ostatnią osobą, jaka zabrała głos był radny Staszek. Zwrócił uwagę, “że ta dyskusja nie powinna mieć miejsca na tych obradach”, gdyż nie uda się zmienić ani poglądów ani odczuć. Staszek zaznaczył, że to radni wyszli z inicjatywą uchwały, a nie prezydent Piotrkowa, który zawierzył miasto i wezwał do zakończenia słownych przepychanek, które do niczego nie prowadzą. Podobnego zdania był radny Janik.

Wreszcie odbyło się głosowanie. 15 radnych było za podjęciem uchwały. Szczegóły znajdują się poniżej:

Wyniki głosowania. Foto / screen: GT

Dalsza część obrad upłynęła nad procedowaniem spraw bieżących.

→ K. Kozielski

3.04.2023

• collage: barma / Gazeta Trybunalska

• czytaj także: > “IV rocznica zawierzenia urzędników i mieszkańców Piotrkowa Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.